miércoles, 15 de octubre de 2014

Los colores en coreano

 • 노란색 (no-ran-saek): Amarillo
 • 주황색 (ju-hwang-saek) / 주황 [朱黃] (ju-hwang): Naranja
 • 빨간색 (ppal-kkan-saek): Rojo
 • 초록색 [草綠色] (cho-rok-saek): Verde
 •  파란색 (pa-ran-saek) : Azul
 •  보라색 (bo-ra-saek): Violeta
 • 검은색 (geo-meun-saek): Negro
 • 흰색 (hin-saek): Blanco
 • 갈색 [褐色] (gal-saek): Marrón
 • 회색 (hoe-saek): Gris
 •  분홍색 [粉紅色] (bun-hong-saek): Rosa

Los colores en coreano

No hay comentarios:

Publicar un comentario